Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Καιρός για μια επανάληψη!!

Αυτοαξιολογηθείτε και ταυτόχρονα διασκεδάστε  λύνοντας το παρακάτω σταυρόλεξο.

(Για να ξεκινήσετε απλά κάντε κλικ σε ένα από τα κελιά. Θα εμφανιστεί μεγαλύτερο πλαίσιο) 

 


ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

On line σειρές μαθημάτων για την HTML

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την HTML  και να εξασκηθείτε  με παραδείγματα πιο σύνθετα επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

 Στην ελληνική γλώσσα

  www.learn.gr

                                                                       elerning.test4u

Αν θέλετε να κάνετε ταυτόχρονα εξάσκηση και στα αγγλικά σας δείτε και το πολύ καλό   site που προτείνει το βιβλίο ( και προσφέρει σειρές μαθημάτων και για άλλες γλώσσες προγραμματισμού) 

www.codecademy.com/learn

 

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML

 

Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) είναι μια περιγραφική γλώσσα, είναι ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο browser απεικονίζει τα έγγραφα.
Με τον όρο έγγραφα εννοούμε κάθε είδους αρχείου, όπως αρχείο κειμένου, εικόνες, animation και βίντεο. Τα αρχεία της HTML είναι απλά αρχεία κειμένου στα οποία υπάρχουν ειδικοί κώδικες, οι οποίοι ονομάζονται ετικέτες (tags), που δηλώνουν στον browser τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστούν τα αρχεία αυτά. 
Οι ετικέτες έχουν την παρακάτω γενική δομή:
<όνομα_ετικέτας>   κείμενο  </όνομα_ετικέτας>
Με το όνομα_ετικέτας δηλώνεται στον browser η ενέργεια που θα εκτελεστεί στο κείμενο. Για να δηλώσουμε το σημείο που θα σταματήσει να εκτελείται η ενέργεια αυτή χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη ετικέτα κλεισίματος </όνομα_ετικέτας>. Υπάρχουν περιπτώσεις ετικετών HTML που δεν έχουν ετικέτα κλεισίματος, π.χ. όταν θέλουμε να εισάγουμε μία εικόνα απλά δηλώνουμε την ενέργεια αυτή με την αντίστοιχη HTML ετικέτα – η ετικέτα κλεισίματος στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα νόημα. Αντίθετα, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα κείμενο να έχει έντονη γραφή τότε πρέπει να συμπεριλάβουμε το κείμενο εντός της αντίστοιχης HTML ετικέτας.