Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

(Αν και με καθυστέρηση.....)

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, σκοπό έχει να σας βοηθήσει στη παρακολούθηση του μαθήματος της πληροφορικής της Α Λυκείου.
Από τα περιεχόμενα που βλέπετε δεξιά σας μπορείτε να αναζητήσετε χρήσιμο υλικό για κάθε ένα από τα κεφάλαια με τα οποία θα ασχοληθούμε.
Το υλικό αυτό ευελπιστώ ότι  θα εμπλουτιστεί και με τη δική σας υποστήριξη.
Καλή πλοήγηση..........

ΥΛΗ 2017- 2018

Η διδακτέα ύλη φέτος περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια από το σχολικό βιβλίο "Εφαρμογές Πληροφορικής":

  • Κεφάλαιο 7
  • Κεφάλαιο 9 (Μόνο η παράγραφος 9.3)
  • Κεφάλαιο 10
  • Κεφάλαιο 11
  • Κεφάλαιο 13
  • Κεφάλαιο 14 (Μόνο η παράγραφος 14.2) 
  • Κεφάλαιο 15 
  • Κεφάλαιο 16