Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΥΛΗ 2017- 2018

Η διδακτέα ύλη φέτος περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια από το σχολικό βιβλίο "Εφαρμογές Πληροφορικής":

  • Κεφάλαιο 7
  • Κεφάλαιο 9 (Μόνο η παράγραφος 9.3)
  • Κεφάλαιο 10
  • Κεφάλαιο 11
  • Κεφάλαιο 13
  • Κεφάλαιο 14 (Μόνο η παράγραφος 14.2) 
  • Κεφάλαιο 15 
  • Κεφάλαιο 16