Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Κεφάλαιο 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 Δείτε παρακάτω μια παρουσίαση  με τα σημαντικότερα θέματα του 2ου κεφάλαιου του βιβλίου

Δραστηριότητες