Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Κεφάλαιο 5

Θεματική Ενότητα 2 :

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα - Δημιουργία εφαρμογών

 

Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος, που παρουσιάζει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα μας εισάγει στον προγραμματισμό. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια.
 Συγκεκριμένα στο 5ο κεφάλαιο θα μάθουμε βασικές έννοιες , όπως τι είναι πρόβλημα, τι εννοούμε με τον όρο εφαρμογή και τι περιλαμβάνει ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής.
Στο 6ο κεφάλαιο θα συζητήσουμε για τις γλώσσες και τα εργαλεία προγραμματισμού και θα αναφερθούμε σε κάποια σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
Στο 7ο κεφάλαιο θα υλοποιήσουμε εφαρμογές στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch που  μπορεί να υποστηριχτεί από το υλικό που διαθέτουμε στο σχολείο.

Παρακάτω παρακολουθήστε την παρουσίαση του 5ου κεφαλαίου.