Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στη 3η θεματική ενότητα του βιβλίου που περιλαμβάνει τα κεφάλαια από το 8ο μέχρι και το 12ο θα θυμηθούμε τις βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν  με τα δίκτυα των υπολογιστών, με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με τη βασικότερη υπηρεσία του, δηλαδή τον παγκόσμιο ιστό. Επίσης θα κάνουμε μια μικρή αλλά χρήσιμη εισαγωγή στη γλώσσα HTML και θα δουλέψουμε στο εργαστήριο με φύλλα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ