Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

On line σειρές μαθημάτων για την HTML

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την HTML  και να εξασκηθείτε  με παραδείγματα πιο σύνθετα επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

 Στην ελληνική γλώσσα

  www.learn.gr

                                                                       elerning.test4u

Αν θέλετε να κάνετε ταυτόχρονα εξάσκηση και στα αγγλικά σας δείτε και το πολύ καλό   site που προτείνει το βιβλίο ( και προσφέρει σειρές μαθημάτων και για άλλες γλώσσες προγραμματισμού) 

www.codecademy.com/learn