Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Φύλλο εργασίας για Google Drive

Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές νέφους είναι συνεργατική επεξεργασία αρχείων με το Google Drive.
Δείτε εδώ ένα φύλλο εργασίας .